TWINS-SK | FATRAFOL S - - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

TWINS-SK | FATRAFOL S

STREŠNÝ HYDROIZOLAĆNÝ SYSTÉM FATRAFOL-S


Hydroizolačný systém FATRAFOL-S je súbor materiálov a konštrukčno technologických predpisov pre zhotovenie povlakových krytín plochých striech.

Súčasťou hydroizolačného systému FATRAFOL-S sú :


Hydroizolačné fólie:

 • FATRAFOL  804 /hydroizolačná fólia pre opracovanie detailov na streche/

 • FATRAFOL  807 /hydroizolačná fólia pre rekonštrukcie asfaltových striech, súčasťou fólie je nakašírovaná geotextília/

 • FATRAFOL  808 /hydroizolačná fólia určená do zelených striech zo zvýšenou odolnosťou voči pliesňam/

 • FATRAFOL  810 /základný typ strešnej fólie vystuženej vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou/

 • FATRAFOL  814 /hydroizolácie terás obytných domov a balkónov ako vrchná pochvôdzna vrstva s protišmikovou úpravou/


K
lampiarske prvky z poplastovaného plechu VIPLANYL:

 • ukončovacie pásiky

 • rohová lišta

 • odkvapové plechy


Kotviace prvky

Doplnkové hydroizolačné materiály pre opravovanie detailov:

 • Kužel DRUH 10

 • Vlnovec DRUH 11

 • Riedidlo THF

 • Zálievková hmota Z-01

 • Tmel EMFIMASTIC PU 40


V systéme FATRAFOL - S sa nachádzajú hydroizolačné fólie homogénne  a heterogónne.

   Hydroizolačné fólie FATRAFOL sa vyrábajú valcovaním s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev. Táto technológia výroby umožňuje "nakonfigurovanie" vyrábanej hydroizolačnej fólie FATRAFOL pre jej špecifické použitie.


Podmienky montáže:

   Strešné fólie FATRAFOL sú spracovateľné v rozmedzí teplôt od -5 °C do +40 °C, bez poškodenia znášajú aj veľmi náhle a opakované striedanie teplôt a krátkodobo znášajú aj extrémne prehriatia ( napríklad pri zvarovaní teplým vzduchom až 500 °C). Chemicky fólie FATRAFOL dobre odolávajú všetkým bežne sa vyskytujúcim prostrediam aj celému spektru chemikálií. Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie FATRAFOL vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou. Vzniknuté deformácie sú pri tom v značnom rozsahu vratné (elastické).


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky