TWINS-SK | FATRAFOL H - - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

TWINS-SK | FATRAFOL H

HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM SPODNÝCH STAVIEB FATRAFOL-H


Hydroizolačný systém FATRAFOL-H je súbor materiálov a konštrukčno technologických predpisov pre zhotovenie povlakovej hydroizolácie proti vode stekajúcej aj tlakovej. Všetky hydroizolačné fólie v systéme FATRAFOL-H sú rároveň vynikajúcou protiradónovou bariérou.

Súčasťou hydroizolačného systému FATRAFOL-H sú :


FATRAFOL-H

Hydroizolačné fólie:

  • FATRAFOL  803 /hydroizolačná fólia proti radónu a stekajúcej vode ako aj vode tlakovej/

  • FATRAFOL  806 /hydroizolačná fólia proti radónu a stekajúcej vode ako aj vode tlakovej zo zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu ropných látok/


  • ukončovacie pásiky

  • rohová lišta


Kotviace prvky

Doplnkové hydroizolačné materiály pre opravovanie detailov:

  • Kužel DRUH 10

  • Vlnovec DRUH 11

  • Riedidlo THF

  • Zálievková hmota Z-01

  • Tmel EMFIMASTIC PU 40


Podmienky montáže:


Hydroizolačné fólie FATRAFOL sú spracovateľné v rozmedzí teplôt od -5 °C do +40 °C, bez poškodenia znášajú aj veľmi náhle a opakované striedanie teplôt a krátkodobo znášajú aj extrémne prehriatia ( napríklad pri zvarovaní teplým vzduchom až 500 °C). Chemicky fólie FATRAFOL dobre odolávajú všetkým bežne sa vyskytujúcim prostrediam aj celému spektru chemikálií. Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie FATRAFOL vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou. Vzniknuté deformácie sú pri tom v značnom rozsahu vratné (elastické).

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky